Top Student

Name : Polara Riya Vajubhai
School Rank : 1
STD : 8
Marks : - / -
Percentage : 94.40 %
Name : Patel Yagna Dilipkumar
School Rank : 1
STD : 7
Marks : - / -
Percentage : 94.50 %
Name : Chaudhary Nimesh Kesarbhai
School Rank : 1
STD : 6
Marks : - / -
Percentage : 92.20 %
Name : Patel Keya Ashvinkumar
School Rank : 1
STD : 5
Marks : - / -
Percentage : 91.64 %
Name : Patel Dron Jigneshkumar
School Rank : 1
STD : 4
Marks : - / -
Percentage : 90.58 %
Name : Patel Punam Kamleshkumar
School Rank : 1
STD : 3
Marks : - / -
Percentage : 90.54 %
Name : Patel Hani Ashokbhai
School Rank : 1
STD : 2
Marks : - / -
Percentage : 93.57 %
Name : Prajapati Shaury Ishvarbhai
School Rank : 1
STD : 1
Marks : - / -
Percentage : 93.85 %

Latest News

Our Gallery